söndag 19 april 2015

Samlade intryck från SETT 2015

Det blev två intensiva dagar på SETT2015 och det hade inte varit fel att ha en hel dag efter det till att bara reda ut och fundera på vad det var jag egentligen sett. Här är ett försök till att reda ut det och att delge mig utav det.

it-pedagogen.se är en webtidning som lanserades under SETT. Det går att följa den både via twitter och facebook så att man inte missar något intressant. Verkar intressant och kan bidra till att det är lättare att hänga med i svängarna vad gäller IKT.

I Libers monter var Grej of the day den stora grejen. Micael Hermansson höll flera pass där han berättade hur han jobbar. Discovery Education Espresso var Libers andra stora grej. Som jag förstår det är det ett digitalt läromedel för åk f-6. Det finns en engelsk motsvarighet och dess lärarresurser är faktiskt gratis: http://www.discoveryeducation.com/ 

Vi hann med 6 föreläsningar på tisdagen. Den första var Digitala resurser utmanar synen på lärande och kunskap med Anna Åkerfeldt. Hon berättade om sin forskning. Hennes avhandling hittar du här: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:740498/FULLTEXT01.pdf. Jag ser fram emot att titta närmare på den och sätta mig mer in i vad hon kom fram till. Hon sa en hel del kloka grejer bl. a. om skräcken för vad användandet av datorer kommer att leda till. Platon sa på sin tid angående att lära sig skriva ned kunskap i stället för att memorera det följande: "När man lär sig dem försummar man nämligen minnet, vilket leder till glömska, för i förlitan på skriften låter man sig påminnas av främmande tecken utifrån, inte inifrån av egen kraft". Ligger mycket i det. Det är ju inte så att vi fortfarande skriver runor med hammare och mejsel heller. Nej vi har hittat effektivare sätt att skriva.

No 2: Sjöstadsskolans resa in i digitaliseringen med Karin Nygårds och Lena Lindblad Petersen. Jag har en gång tidigare lyssnat på Karin när hon berättat om hur hon hackar läroplanen. Nu var det intressant att höra hur hon arbetar på Sjöstadsskolan, bl. a. med programmering. De berättade lite om vilka verktyg de använde sig av (Yammer) och kollegialt lärande. Karin har jobbat med att, som hon kallar det, hacka läroplanen. På sidan Teacherhack finns det lektionstips och mycket annat matnyttigt för den som är intresserad av att använda sig av IT i klassrummet, något som vi faktiskt är skyldiga att göra enligt läroplanen. På sidan digitalsmart.se berättar Karin mer om hur hon lär sina elever att programmera.

Efter en god lunch var det dags för tredje föreläsningen: Luleåmodellen – modell för att öka lärarnas digitala kompetens med Peter Parnes och Agneta Hedenström. Det bästa här var när Peter sa att programmering skall vara ett verktyg, inte ett mål. De arbetar mycket med skapande och skaparkultur,s samt visades flera exempel på hur programmering kunde skapa fantastiska saker. 3D-skrivare är något som används flitigt i detta. Datalogiskt tänkande diskuterades också, hur allt involverar datorer idag och att alla yrken i framtiden kommer att involvera datorer. Jag har självklart redan börjat följa Peter Parnes både på Twitter och Facebook.

Sluta whina med Jonas Hällebrand blev fjärde föreläsningen. Han pratade om att fånga elevers intresse och att jobba ämnesövergripande. Några av de verktyg de använder sig av på skolan han arbetar på är:

  • Kahoot
  • blogger eller wordpress för att blogga
  • Youtube
  • soundcloud
  • google docs
  • Geogebra
  • popplet
  • Jing
Jonas hade också ett mycket talande citat att dela med sig av: "If we teach today as we taught yesterday we rob our children of tomorrow". John Dewey

Vi vågade utmana oss själva! med Cecilia Westblad och Ewa Bietkowska. De berättade om hur de själva varit noviser för bara ett par år sedan men efter ett besök på SETT bestämt sig för att lägga om sin undervisning och arbeta mer med det digitala. De gav oss många bra exempel på hur de synliggjorde lärandet med hjälp av tekniken. Mycket inspirerande att lyssna på även om de arbetar med de lägre årskurserna.

Sist lyssnade vi på En skola i en digitaliserad värld med Camilla Askebäck Diaz, Marie Nilsson och Zarah Wilterius. Camilla Askebäck Diaz är förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan. Där har hon startat en digital utvecklingsgrupp - DUG och det gavs även här exempel på vilka verktyg de använder och hur de jobbar. Jag får återkomma med det i nästa inlägg för nu är det dags för lite Bones.

Inga kommentarer: