IKT

Här har jag tänkt samla bra länkar om IKT.

Inklwriter 

Inklewriter är ett online-verktyg för att skriva interaktiva berättelser. 
http://www.inklestudios.com/inklewriter/

Screencast-O-Matic

Verktyg för att filma det som händer på skärmen, om man t.ex. vill göra en flipp med hjälp av powerpoint.
http://www.screencast-o-matic.com/

Tiki-Toki

För att skapa interaktiva web-baserade tidslinjer.

Inga kommentarer: